Miażdżyca

Miażdżyca jest jedną z najczęściej występujących chorób układu krążenia.  Narażeni są na nią przede wszystkim mężczyźni. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, a nieleczona miażdżyca może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zwykle zaczyna się niewinnie: szybciej się meczymy, często bolą nas nogi, mamy
kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem. Ale nieleczona może się skończyć zawałem serca, udarem mózgu, amputacją nogi. Dlatego tak ważna jest profilaktyka miażdżycy i kontrolowanie poziomu cholesterolu.Istnieje wiele dowodów z badań populacyjnych wśród ludzi oraz z eksperymentalnych obserwacji na zwierzętach, że nieprawidłowe odżywianie, wyrażające się m.in. nadmiernym spożywaniem tłuszczów zwierzęcych, oraz częste stresy psychiczne i niektóre choroby, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i czerwienica prawdziwa, a także
niektóre infekcje sprzyjają rozwojowi zmian miażdżycowych.Do najczęściej
i najszybciej dotkniętych zmianami miażdżycowymi należą naczynia mózgu, serca, nerek i kończyn dolnych. 
Mimo wczesnych początków rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach, dolegliwości i objawy warunkowane ich rozwojem występują zazwyczaj znacznie później, gdyż zjawiają się dopiero z chwilą upośledzenia ukrwienia poszczególnych
narządów. Na skutek zalegania blaszki miażdżycowej naczynia krwionośne zwężają się i krew przepływa przez nie z coraz większym trudem.
Serce, które działa jak pompa, przyśpiesza pracę by krew płynęła szybciej.    Dzięki temu do poszczególnych narządów dociera tyle krwi, ile trzeba, ale jednocześnie jest to nadmierny wysiłek dla samego serca. Rośnie więc ono, by sprostać zadaniu. Ale większe serce potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania większej ilości krwi. Tymczasem, zwężone blaszką miażdżycową tętnice są zbyt wąskie, by rozrośnięte serce dostało tyle krwi, ile potrzebuje. Proces ten nieuchronnie prowadzi do katastrofy
Oprócz tego dochodzi do odkładania się włókienek białkowych oraz tłuszczów, zarówno w komórce, jak też poza obrębem komórki. Wszystkie te substancje, które odkładają się na powierzchni ścian wewnętrznych tętnic, podlegają późniejszym procesom, których ostatecznym skutkiem jest zwapnienie ognisk ich nagromadzenia. Dochodzi do znacznego zwężenia światła tętnic, co utrudnia drożny przepływ krwi do narządów wewnętrznych. Zmianie ulega również elastyczność naczyń krwionośnych, które są bardziej sztywne na skutek występowania złogów
wapniowych. Pojawiają się one zazwyczaj w dużych tętnicach układu krwionośnego, jednak w przypadku objęcia stanem chorobowym naczyń odżywiających serce, może dojść do rozwoju martwicy tego narządu.
Obecnie miażdżyca nadal jest chorobą nieuleczalną, przewleką i postępującą.Najważniejsze jest zapobieganie rozwojowi miażdżycy poprzez właściwą dietę, wysiłek fizyczny, niepalenie tytoniu oraz leczenie tzw. czynników ryzyka. Jeśli jednak miażdżyca rozwinie się należy te działania zintensyfikować, jak również wdrożyć w wielu przypadkach odpowiednie leczenie spowalniające proces
miażdżycowy.Jedną z takich terapii wspomagającą walkę z miażdżycą jest właśnie
EDTA oraz ALA - Kwas Alfa Liponowy.
       Odmiany Choroby
Biorąc za kryterium miejsce rozwoju patologicznych zmian wyróżnia się takie odmiany choroby, jak:
-miażdżyca tętnic; obejmuje zwężenie światła tętnic, co skutkuje niedostatecznym ukrwieniem narządów;
-miażdżyca mózgu; wywołuje najpierw
drażliwość oraz szybsze zmęczenie, po jakimś czasie symptomy obejmują również problemy z pamięcią, zmiany w osobowości,
-afazję; choroba może prowadzić do udaru; miażdżyca naczyń wieńcowych często skutkuje zawałem serca;
-miażdżyca tętnic obwodowych; dotyczy
zwykle tętnicy brzusznej, która wywołując presję na tętnicę biodrową
powoduje niedokrwienie kończyn dolnych, pacjent doświadcza wtedy silnego bólu bez zewnętrznego powodu (np. wysiłku fizycznego).
Na rozwój miażdżycy wpływają również czynniki ekologiczne związane z przemysłem i zapyleniem środowiska.
Niekontrolowany rozwój przemysłu, energetyki, komunikacji i sfery usługowej, a także szerokie stosowanie toksycznych środków ochrony roślin w rolnictwie, powoduje szkodliwe zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i żywności.